21 januari 2022

Wat doet de arbodienst?

2 min read

Ik denk dat we er allemaal wel eens van hebben gehoord. De arbodienst. De ene misschien meer dan de andere. Maar wat doet de arbodienst precies en wanneer wordt de arbodienst ingeschakeld? Je leest in dit artikel!

Wat is arbo?

Arbo is een afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. Eigenlijk zijn dit simpel gezegd de omstandigheden waaronder medewerkers hun werk doen. Door te werken onder de juiste arbeidsomstandigheden kunnen alle werknemers naar behoren functioneren. Dit voorkomt uitval van werknemers door ziekte of ander letsel.

Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst ondersteunt werkgevers en werknemers bij het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid. De meeste organisaties zetten een arbodienst in voor de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers.

Als een medewerker ziek is, dan geeft de wet namelijk aan dat het verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts is niet de enige die in dienst van de arbodienst werkt. Er is ook een arbeidshygiënist, veiligheidskundige en een arbeids- en organisatiedeskundige die voor de arbodienst werkt.

De arts beoordeelt of de medewerker arbeidsongeschikt is. Daarbij kijkt hij naar de normale werkzaamheden van de werknemers, maar ook of er mogelijkheden zijn om vervangend werk te doen binnen de organisatie. Een arbodienst is er samen met de werkgever en werknemer voor verantwoordelijk dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De arbodienst is niet alleen prettig voor een werkgever, maar juist ook voor de werknemer.

Soms is er ook een mogelijkheid om loopbaanbegeleiding te krijgen bij de arbodienst. Dit komt voor als je het werk wat je voorheen deed niet meer kan of mag doen.