21 januari 2022

Een nieuw jaar met nieuwe doelen

2 min read
doelstellingen

Bent u al voorbereid op het nieuwe jaar? Een nieuw jaar dat in het teken staat van nieuwe kansen en doelstellingen. Ook voor u is het tijd om doelen op te stellen en te kijken wat het nieuwe jaar u kan brengen. Het opstellen van doelstellingen klinkt eenvoudig, echter moeten deze doelstellingen specifiek genoeg zijn. 

SMART doelstellingen

Een afkorting die in de ondernemingswereld veel wordt gebruikt: SMART. Het staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als uw doelstelling voor het nieuwe jaar alle factoren aanvinkt, dan weet u dat u de doelen kunt behalen. Een doelstelling moet namelijk specifiek zijn, anders is uw doelstelling niet genoeg afgekaderd. Daarnaast moet het meetbaar zijn, wat inhoudt dat u de doelstelling moet kunnen meten op een bepaalde schaal. Acceptabel houdt in dat de doelstelling genoeg draagvlak heeft. Een doelstelling is realistisch als deze haalbaar met de capaciteit die aanwezig is binnen het bedrijf. Tijdgebonden houdt in dat er een tijdsbepaling aan de doelstelling gekoppeld is, binnen welke periode de doelstelling moet worden behaald. 

Een helder plan

Nu de doelstellingen staan, moet er natuurlijk een toekomstvisie zijn hoe deze doelstellingen in uw bedrijf worden geïmplementeerd. U kunt hiervoor een specialist als Futureconsult inschakelen. Zij geven het beste advies over de toekomstvisie van uw bedrijf. Dit plan moet afgeleid zijn van de doelstellingen die u heeft opgesteld. 

Doelen bereiken

In het opgestelde plan heeft u laten weten hoe u deze doelen gaat bereiken. Welke mensen moeten worden ingezet? Hoeveel projecten moeten hiervoor worden gedaan? En wie is verantwoordelijk? Daarnaast is het belangrijk om uw personeel te motiveren om deze doelen te bereiken. Dit kunt u doen door tussentijdse gesprekken aan te gaan en tussentijds te belonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *