28 november 2021

Belangrijkste onderdelen van een jaarrekening

2 min read

Iedere onderneming dient een jaarrekening op te stellen die betrouwbaar is voor klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Bij het opstellen van een jaarrekening zijn er een aantal eisen waar je je als bedrijf aan moet houden. Een jaarrekening is een verslag van een onderneming dat onder andere bestaat uit een balans en winst- en verliesrekening. Het geeft een goed beeld te moeten geven van de financiële situatie van het bedrijf. 

Opstellen jaarrekening

Bij het opstellen van een jaarrekening moet een onderneming voldoen aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Deze normen kun je vinden bij de raad voor de jaarverslaggeving. Voor de grote ondernemingen geldt ook dat deze door een accountant goedgekeurd moet worden. Laat deze goedkeuring door Sterkenburg, een accountantskantoor nabij Woerden

De balans

Onder andere de balans van de onderneming moet uitgewerkt zijn in de jaarrekening. Dit is een momentopname van de bezittingen en schulden van een bedrijf op de laatste dag van het boekjaar. In een balans komen twee kolommen voor. Aan de ene kant staan de bezittingen (activa) en aan de andere kant staan de schulden (passiva). 

Resultatenrekening

Waar de balans een momentopname is met bezittingen en schulden, is een resultatenrekening de uitkomst van het afgelopen boekjaar. Een resultatenrekening is een overzicht van inkomsten en uitgaven in het boekjaar.  Dit wordt ook wel gezien als de winst- en verliesrekening. 

Toelichting

Daarnaast is er nog een toelichting die gegeven moet worden. Hierin wordt verwerkt hoe het bedrijf tot bepaalde cijfers zijn gekomen en welke waarderingsregels hiervoor gehanteerd zijn. 

Sociale balans

De sociale balans zegt het eigenlijk al. Dit toont aan in hoeverre een onderneming sociaal in balans is. Denk hierbij aan onderdelen als het personeelsbestand en opleidingen die gedaan zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *