21 januari 2022

Advocaat Uitkering

2 min read
Advocaat Uitkering

Indien er een beslissing is genomen over bijvoorbeeld uw rechten en plichten ten aanzien van uw uitkering (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo) of over het feit dat u een boete verschuldigd zou zijn, kunt u in bezwaar bij uw uitkeringsinstantie. In de beslissing van de uitkeringsinstantie staat de wijze van het indienen van een bezwaarschrift over uw uitkering. Weet dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking geeft. Indien u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen een boetebeslissing, zult u de boete moeten betalen. Indien u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het boetebedrag terug (dit noemen we “onverschuldigde betaling”).

Uitkeringsinstantie

Advocaatuitkeringen.nl kan u koppelen aan een deskundig advocaat op het gebied van uitkeringen. Deze advocaat in uitkeringen dient namens u bezwaar in bij het UWV, de SVB of de gemeente. Hij bestudeert de brief van de uitkeringsinstantie en stelt een met goed onderbouwde gronden bezwaarschrift op. De deskundig advocaat in uitkeringen staat u bij tijdens de hoorzitting van uw uitkeringsinstantie en bij een eventuele latere beroepsprocedure. In een beroepszaak stelt de advocaat in uitkeringen namens u een beroepschrift op.

De bezwaartermijn is in de meeste gevallen 6 weken, wat betekent dat u snel moet handelen. Wilt u een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van uitkeringen, dan moet u zo spoedig mogelijk de beslissing van de uitkeringsinstantie doorsturen naar Advocaatuitkeringen.nl om tijdig bezwaar te kunnen laten maken. 

De uitkeringsspecialist werkt met toevoegingen. Hij kan uw pro deo advocaat worden. Eerst zal de advocaat een aanvraag voor toevoeging doen bij de Raad voor Rechtsbijstand, zodat beoordeeld kan worden of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering, dan kunt u uw probleem ook bij Advocaatuitkeringen.nl neerleggen. De kosten worden gedekt door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Stel u hebt geen rechtsbijstandsverzekering en u komt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is de keuze aan u of u het bezwaar wilt voortzetten of wilt intrekken.

Pro deo